Bra skördeår

Det blev bra skörd i Norrland i år - det visar idag ny statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB).
Skördeutfallet per hektar har för de flesta grödorna varit något högre än normalt. SCB har sammanställt uppgifter från drygt 4.000 lantbrukare.