Annebergssågen bullrar för mycket

Annebergssågen utanför Kungsbacka får inte bullra så mycket som dom vill om miljöpolitikerna i kommunen får bestämma.
Företaget vill utöka sin verksamhet och köra tvåskift vilket även betyder vardagkvällar och dagtid på helger från klockan sju på morgonen. Men miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kungsbacka tycker att Annebergssågen i så fall måste sänka bullernivån med 5 decibel. Det är länsstyrelsen som tar det slutgiltiga beslutet.