Ovanlig arvstvist avgjord

Den mycket ovanliga arvs-tvisten, där två familjer ansåg sig ha rätt till sammanlagt en och halv miljon kronor som en avlägsen släkting lämnat efter sig, har nu behandlats av Länsstyrelsen.
Och enligt Länsstyrelsens bedömning är det bara en av familjerna som får ta del av pengarna. Bakgrunden är ett osignerat testamentet som en 94-årig kvinna från Markaryd lämnat efter sig och som de två familjerna hävdat gäller. Men Länsstyrlesen anser alltså att testamentet är ogiltigt. Däremot tycker utredarna att den ena familjenhar rätt till en del av pengarna eftersom dom under flera år ställde upp och hjälpte kvinnan från Markaryd.