Börsuppgång skapade fler herrgårdar

Allt fler herrgårdar byggs i Sörmland. Sedan 1990-talet har ett tiotal herrgårdar byggts och nästa år ska flera nya byggas. En av dessa kommer att uppföras i Nyköping. Där ska en privatperson bygga en kopia av en 1700-tals herrgård. Börsuppgången under 1990-talet kan vara en förklaring.
Magnus Josefsson är förste antikvarie på Sörmlands museum och han tror att det ökade intresset för att bygga herrgårdar beror på börsuppgången på 90-talet då många skapade sig en förmögenhet. I Sörmland finns ungefär 400 herrgårdar. Inget annat län i Sverige har så många.