Vähemmistöasema Mälarinlaakson keskuksen perustana

Mälarinlaakson suomenkielen ja -kulttuurin keskusta rakentava dosentti Jarmo Lainio pääsi lauantaina julkisesti Svenska Dagbladetissa vastaamaan väitteisiin, joiden mukaan Suomenkielen ja -kulttuurin keskuksen perustaminen ja sijoittaminen Eskilstunaan i ole perusteltua. Viime sunnuntain Svenska Dagbladetissa kolme yliopistorehtoria ja kaksi professoria kyseenalaistivat keskuksen tarpeellisuuden, koska alueelta jo ennestään löytyy muun muassa suomenkielen laitokset Tukholmassa ja Upsalassa. Dosentti Jarmo Lainio kirjoittaa vastauksessaan lauantain Svenska Dagbladetissa, etteivät arvostelijat ole ymmärtäneet suomen kielen asemaa vähemmistökielenä ja sitä, että uuden keskuksen tehtävänä on suuntautua nimeenomaan vähemmistösuomenkielen opetukseen ja tutkimukseen. Tuleva keskus on myös ainutlaatuinen siksi, että se on ensimmäinen laitos, jossa tutkinnon suorittaminen onnistuu kokonaan suomen kielellä, kirjoittaa Lainio.
Lainio muistuttaa lisäksi artikkelissaan, että suomen kielen asema yliopistoissa ei ole ainoastaan hallituksen ja koulutusministerin varassa, vaan on myös riippuvainen yliopistojen sisäisistä priorisoinneista. Esimerkiksi kriittisen artikkelin kirjoittajan professori Lars-Gunnar Larssonin omassa yliopistossa Upsalassa, on Lainion mukaan siirretty kaksi suomen kielen lehtorin virkaa muille kielille. Suomen kielen ja ruotsinsuomalaisen vähemmistön näkökulmasta satsaus Mälarinlaakson keskukseen ei ole sunnittelematon, kiteyttää Lainio.