Missnöje med uppskjuten väg

Arbetet med den så kallade tvärleden - vägen som är en tänkt förbindelse mellan Blekinge och E6:an i södra Halland - kan skjutas på framtiden.
Det misstänker kommunalråden i Osby och Markaryd som skickat en skrivelse till Region Skåne och till länsstyrelsen i Kronoberg. Också Laholms kommun skriver till Region SKåne - och markerar vikten av att prioritera arbetet med tvärleden.