Nya sjöfartsregler kan göra det dyrare att resa

De nya internationella regler som antogs igår fredag för att höja säkerheten mot terrorism till sjöss kommer inte att påverka den gotländska trafiken på kort sikt. Däremot på lång, med ökad kontroll i hamnarna. Det säger Destination Gotlands vd Sten-Christer Forsberg.
- Det är ett ganska omfattande regelverk som man har skapat relativt hastigt, så det finns en hel del kanske onödig byråkrati och motsägelsefulla regler med det finns ju ett hot så därför är det rimligt att man bemöter det, säger Sten-Christer Forsberg.. Den som åker färja mellan olika länder om ett och ett halvt år kommer att bli lika kontrollerad som en flygpassagerare. Förutom striktare kontroll av fartygspassagerare och innehållet i bilar, som kör ombord, ska också kontrollen skärpas av de enorma mängder containrar, som fraktas med fartyg världen runt. I land kommer hamnar, som har internationell sjöfart att stängslas in så att de blir slutna områden. Det kan innebära en del ombyggnader i Visby och i Nynäshamn. - Jag skulle tro man kommer i terminalerna kommer att bli tvungen att skilja på passagerare i nationell och i internationell trafik och det kommer naturligtvis att bli fördyrande.