Nya pengar till marksanering

Eskilstuna kommun får de närmare sex miljoner kronor den begärt för saneringen av den blyförgiftade marken vid den nedlagda skjutbanan i Trumptorp. Bidraget kommer från Naturvårdsverket.
Det är extra pengar som kommunen begärt för att de pengar den fått tidigare inte räcker. Föroreningarna är mer omfattande än vad kommunen räknade med från början och därför blir saneringen dyrare. Det skulle kosta 12 miljoner, men beräknas till 24, men det kan bli ännu dyrare, säger Thomas Persson på Länsstyrelsen. Kommunen har också fått klartecken för att omdisponera 1,5 miljoner kronor från en satsning på dagvattendammar till Trumptorpsaneringen. Allt detta gäller kommunens lokala investeringsprogram, som har skapats för att förbättra miljön.