Oupptäckt fraktur ledde till amputation

En 77-årig kvinna i Västerbotten plågades i nästan tre veckor av ett brutet lårben. När frakturen till slut upptäcktes hade alltför lång tid gått och lårbenet fick amputeras.
Nu varnar Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) den läkare som hade ansvaret när kvinnan kom till sjukhuset efter att ha fallit. Jourhavande läkaren på akutmottagningen misstänkte att lårbenet var av när kvinnan kom in efter att ha fallit i hemmet. Men den röntgenläkare som granskade bilderna dagen efter, och som nu varnats, fann ingen fraktur. Först vid en ny röntgenundersökning arton dagar efter fallet upptäcktes frakturen, men då gick benet inte att rädda eftersom hon då fått cirkulationsstörningar.