Umebornas trafik miljöbov

300.000 ton koldioxid släppte umeborna ut förra året. Det visar en sammanställning som Umeå kommun gjort. Det är trafiken som är den största boven.
200.000 ton av koldioxidutsläppen kommer från bil, buss, lastbil och flyg säger Britt-Marie Långström, Umeå kommuns miljöchef. Anledningen till att Umeå undersökt var koldioxid produceras i kommunen är att det i mars nästa år finns statliga pengar att söka, det för att minska Sveriges produktion av koldioxid. Pengarna som kommer från statens klimatinvesteringsprogram. I Umeå kommun finns det två enskilt stora producenter av koldioxid. Det är SCA:s fabrik i Obbola och Umeå Energis avfallsförbränning på Dovamyran.