Bankomatsprängningar gav utdelning

Både iakttagelser gjorda av vittnen och polisens tekniska undersökning visar att gärningsmännen fått med sig pengar från lördagmorgonens uttagsautomatsprängningar i Nybro. Hur mycket är oklart.
För att få reda på det krävs det att en inventering görs där man först tar reda på hur mycket pengar automaterna innehöll vid sprängningstillfället, och sedan måste man göra en uppskattning på hur mycket som kan ha förstörts i sprängningen. De tre gärningsmännen bar enligt vittnen på väska/väskor från automaterna till den vita Ford combi de försvann i från platsen.