Ytterligare ekonomiska hot mot Dala Airport

Dala Airport utsätts nu för ännu ett ekonomiskt hot. Det är Europaparlamentets riktlinjer om ökade säkerhetskontroller på flygplatserna som ska starta i januari nästa år.
Därför menar nu svärdjömoderaten Rolf Gunnarsson kommer medföra ökade biljettpriser och ännu svårare tider för Dala Airport. Gunnarsson har nu ställt en fråga till statsrådet Ulrica Messing om det kommer några statliga pengar för att höja säkerheten.