Blix begär lista över vapenforskare

Chefen för FN:s vapeninspektörer i Irak, Hans Blix, har skrivit till Iraks regering och begärt en lista över de vetenskapsmän som haft beröring med Iraks program för utveckling av massförstörelsevapen.
Irak får en månad på sig att förse FN med namnen. Säkerhetsrådet gav i en resolution i november vapeninspektörerna rätt att intervjua varje person som de ansåg kunde ha kunskap om Iraks vapenprogram. Personerna skulle också kunna föras ut ur landet.