Moderat kritik mot näringslivet

Företrädare för näringslivet är naiva när de tror att de kan göra upp med socialdemokraterna. Det sade Gustaf Douglas från moderaternas partistyrelse – och själv framträdande ägare i näringslivet– i Ekots lördagsintervju.
– En sak som de glömmer när de ger sig in i det här är att de är ingen förhandlingspartner. Man träffar än den ena, än den andra, som tror att man ska göra upp med socialdemokraterna, säger Douglas. – Man har en liten naiv tro på att om man inte säger ”skatt” till Persson när jag träffar honom, så kommer han vara mer positiv till mig. Vad betyder det du säger nu för svenskt näringslivs agerande? – Svenskt näringsliv ska ju driva alla frågorna, och man kan inte genom att spela ner vissa frågor få gehör för andra. Men behöver inte vara konfrontatorisk. Jag respekterar avsikterna i det, men jag tycker inte att svenskt näringsliv kommit igenom så där bra. Vilket stöd tycker du att borgerligheten har haft av näringslivets organisationer i det här? Så resonerar alltså Gustav Douglas som tog plats i moderatledningen vid den extra partistämman i november. Moderatledaren Bo Lundgren har passionerade sidor som syns för lite i medierna, anser han. Företrädaren Carl Bildt var en stor statsman, men hade enligt Douglas för stor distans till de näraliggande mänskliga problemen: – Han hade inte varit nere i skiten riktigt, alltså. Avståndet mellan honom och företagare i Småland var nog ganska betydande.
Tomas Ramberg