Irak uppmanas lämna ut namnlista

Chefen för FN:s vapeninspektörer i Irak, Hans Blix, har skrivit till Iraks regering för att få nya uppgifter kring Iraks vapenprogram. I brevet begär han en lista över de vetenskapsmän som haft beröring med Iraks program för utveckling av massförstörelsevapen.
Irak har nu fått en månad på sig att förse FN med namnen. Säkerhetsrådet gav i en resolution i november vapeninspektörerna rätt att intervjua varje person som de ansåg kunde ha kunskap om Iraks vapenprogram. Personerna skulle också kunna föras ut ur landet.