Tidsödande arbete analysera rapport från Irak

Ledningen för det internationella atomenergiorganet IAEA meddelade på lördagen att att det kommer att ta flera månader att få fram slutresultatet från rapporten som Irak lämnat till FN.
Enligt ledningen för IAEA kommer det att ta flera månader innan de kan presentera slutresultatet av genomgången av Iraks 12000-sidiga rapport om eventuella massförstörelsevapen. USA har redan kommit med kritik mot rapporten. Högt uppsatta regeringstjänstemän sa igår att det omfattande dokumentet har stora brister.