FN-rapport om Irakvapen kommer i slutet av januari

FN:s vapeninspektörer kommer att lägga fram en formell rapport om Iraks vapeninnehav för säkerhetsrådet den 27 januari. Det sa på lördagen en talesman för Internationella atomenergiorganet, IAEA, i Wien. Men redan på torsdag ska chefen för IAEA, El Baradei, och chefen för vapeninspektörerna, Hans Blix, inför FN:s säkerhetsråd presentera en preliminär analys av Iraks 12.000 sidor långa redovisning. Det enda som är känt om Iraks redovisning är att landet förnekar att man har några massförstörelsevapen. USA har redan förklarat att Iraks redovisning innehåller stora luckor och därigenom inte lever upp till de krav som säkerhetsrådet har ställt.