Alltfler söker hjälp hos Frälsningsarmén

Antalet personer som söker social hjälp hos Frälsningsarmén har ökat mycket kraftigt under de senaste åren.
Sedan 1998 har Frälsningsarméns hjälpverksamhet bland ensamstående med barn ökat med 40 procent. Frälsningsarméns julutdelning har på tio år ökat med nära 500 procent. Det skriver Frälsningsarméns högste ledare i Sverige, kommendör Rolf Roos på DN Debatt idag. Roos är kritisk till att Frälsningsarmén har fått ta ansvar för allt större delar av den sociala omsorgen i samhället och han skriver att den negativa utvecklingen med ett alltmer grovmaskigt socialt skyddsnät måste vändas.