Polisnej till ordningsvakter

Polisförbundet säger nej till förslaget från en statlig utredning att låta ordningsvakter ta över delar av polisens uppgifter på landsbygden.
I sitt remissvar säger Polisförbundet att förslaget är ett hot mot rättssäkerheten, skriver Svenska Dagbladet. Förslaget går ut på att ge ordningsvakter ökade befogenheter för att hjälpa polisen att upprätthålla ordning på allmän plats. Polisförbundet anser bland annat att ordningsvakternas utbildning inte är tillräcklig för att klara nya uppgifter.