Kvinnoprästmotståndare utestängd i biskopsvalet

En av Göteborgs biskopskandidater utestängs nu från biskopsvalet i januari.
Lundaprästen Bo Brander är enligt Svenska kyrkans ansvarsnämnd inte behörig, på grund av hans syn på kvinnliga präster: