Lyckselevargar utvandrar

Lycksele djurpark kommer att skicka fyra vargar till andra länder för avel. Två av lyckselevargarna ska till Norge och en till Finland. Den fjärde ska till Riga i Lettland.
Lyckselevargarna skiljer sig från den annars ganska inavlade vargstam som finns på djurparker. Det beror på en speciell varghona berättar djurkötaren Ronny Stålfjäll. Hon är en vild varg som kommer från Estland, och de fyra vargarna är avkomma från den vargtiken. De senaste årens genetiska kartläggning av djurparksvargar visar att djurparksvagarna är för nära släkt med varandra. De fyra lyckselevargarnas morföräldrar var vilda vargar. - Det är bra men ändå inte tillräckligt för att inavelsriskerna ska vara över, säger Ronny Stålfjäll.