Kommuner bygger egna drogmottagningar för unga

I flera kommuner i Stockholms län pågår nu förberedelserna för att starta missbrukarmottagningar för ungdomar. Ungdomar har tidigare fått hjälp vid beroendemottagningen Maria ungdom i Stockholm men efter årsskiftet upphör samarbetet mellan Maria ungdom och kommunerna.
Avtalen mellan Maria ungdom och kranskommunerna löper ut vid nyår och kommer inte att förlängas. Istället ska kommunerna själva ansvara för ungdomarnas beroendevård. I Haninge heter den nya mottagningen Hanna. Chef för Hanna är Jörgen Swedensson och han tror på idén att ungdomarna ska tas om hand och få hjälp i sina hemkommuner. - De har sina familjer här och det är här de ska vistas, säger han. Det har förts fram kritik mot nyordningen, bland annat för att kommunerna inte anses ha samma kompetens som den som finns på Maria ungdom. Men Jörgen Swedensson säger att det är bättre att försöka behandla ungdomarna på hemmaplan innan de skickas iväg till en institution. Hjälp av landstinget Kommunerna kommer att få hjälp av landstinget för att klara beroendevården. I exempelvis Järfälla står landstinget för en halv sjukskötersketjänst. Alexander Rajsic som är enhetschef på socialförvaltningen är inte helt nöjd med landstingets fördelning av resurser. Han menar att det är viktigt att landstinget styr resurserna dit de bäst behövs så att inte stora kommuner med stora ungdomsgrupper får samma resurser som små kommuner. - Det måste finnas en logik med landstingets resurstilldelning, säger han.