"Vi kan inte överta samhällets ansvar"

Frälsningsarmen är kritisk till att man i allt högre utsträckning får ta ansvar för den sociala omsorgen i samhället.
Antalet personer som söker social hjälp hos Frälsningsarmén har ökat mycket kraftigt under de senaste åren. Sedan 1998 har Frälsningsarméns hjälpverksamhet bland ensamstående med barn ökat med 40 procent. Frälsningsarméns julutdelning har på tio år ökat med nära 500 procent. På DN debatt idag skriver Rolf Roos, ledare för Frälsningsarmen att en ständigt ökande ström av människor faller igenom ett alltmer grovmaskigt socialt skyddsnät - en utveckling som måste vändas, menar han.