Nej till ordningsvakter istället för poliser

Polisförbundet säger nu nej till förslaget från en statlig utredning att låta ordningsvakter ta över delar av polisens uppgifter på landsbygden.
Det handlar om att ge ordningsvakter ökade befogenheter för att hjälpa polisen att upprätthålla ordning på allmän plats. Enligt Polisförbundet har inte ordningsvakterna tillräcklig utbildning och förbundet anser därför att förslaget är ett hot mot rättsäkerheten samt att detta skulle ge signaler att glesbygden inte har samma rätt till trygghet och rättsäkerhet, skriver Svenska Dagbladet.