Tuff kritik mot Uppdrag granskning

SVT:s program Uppdrag granskning döljer medvetet sanningen. Den kritiken kommer från en expert som anlitades för att studera Oskarshamnsfallet där ett begåvningshandikappat pars barn blev tvångsomhändertaget.
Det är socialdirektör Hjördis Flodström Nilsson som i en debattartikel i Dagens Nyheter hävdar att hennes åsikter inte fick vara med i inslaget eftersom de inte överensstämde med programmets tes. Hon fick ta del av psykologutlåtanden från psykolog Paul Bergman på Västrumsgården för att uttala sig om det fanns grund för ett omhändertagande. Hjördis Flodström Nilsson säger att efter en genomgång av materialet så ansåg hon att dokumenten var väldigt starka. Skrivna med respekt för föräldrarna och med tydliga beskrivningar av bristerna i föräldraförmågan. Svaret ratades enligt socialdirektören för att det inte passade med journalisten Janne Josefssons bild han ville måla upp. Hjördis Flodström Nilsson menar därför att Josefsson medvetet inte berättat sanningen i fallet. I ett par kvällstidningar säger idag Janne Josefsson att socialdirektören var en av alla experter de pratat med. Men hon var den enda som inte ville se handlingarna som beslutet om ett omhändertagande låg till grund för. Hon baserar sin åsikt enbart på psykologens utlåtande, menar han, och därför ansåg de på Uppdrag Granskning inte att hon gjorde ett seriöst intryck och lät bli att använda sig av henne i programmet.