Förtroendet för vården sviktar

Mer än var tredje invånare i Västra Götaland litar inte fullt ut på att man får den sjukvård man behöver. Det framgår av en SIFO-undersökning som Göteborgs-Posten beställt.
57 procent av de 1.300 personer i regionen som svarat tror att de får vård, men 36 procent är inte övertygade om att vården kommer att fungera fullt ut. Det är framförallt kvinnorna som är tveksamma till om de får komplett vård, när de behöver den. Undersökningen visar också att det finns regionala skillnader. Förtroende för vården är högst i Skaraborg och södra Älvsborg och lägst i Bohuslän.