Skolutredning får kritik

Det finns en strid mellan staten och kommunerna om vem som ska bestämma över skolan. Det är staten som fastställer reglerna men det är kommunerna som betalar. I morron överlämnar skollagskommitten ett förslag till ny skollag. -Förslaget andas djup misstro mot kommunerna och förhållandet mellan staten och rektorerna regleras som om kommunerna inte fanns skriver bland andra kristdemokraten Lars O Molin, från Örebro och med i kommunförbundets styrelse, i en debattartikel i Dagens Nyheter.