Sölvesborg - barnvänligaste blekingekommunen

Sölvesborg är Blekinges bästa barnkommun. FN-förbundet och Unga Örnar står bakom utnämningen efter att ha genomfört en enkätundersökning bland barn och ungdomar mellan 6 till 18 år och blekinges kommunstyrelser.
Målet är att undersöka och därmed öka barnvänligheten eller viljan att ta hänsyn till barnkonventionen i alla kommunala beslut.