Ensamstående har inte råd att fira jul

Ensamstående mammor tvingas vända sig till Frälsningsarmén för att få pengar till julklappar till sina barn. Frälsningsarmén slår nu larm om att hjälpbehovet nästan har fördubblats de senaste åren.
Solveig Molyneux är föreståndare på Frälsningsarméns sociala öppenvårdsmottagning i Jönköping. Hon möter dagligen mammor som inte har råd att fira jul och som tvingas be om pengar för att köpa julklappar till sina barn. De senaste tio åren har Frälsningsarméns julutdelning ökat med 500 procent. Förra året delade man ut 700 000 kronor inför julen och siffran väntas öka i år. Det är främst bland ensamstående mammor som hjälpbehovet ökar. Stora skulder, räkningar och inkassokrav tvingar förtvivlade föräldrar att söka hjälp hos ideella organisationer när socialtjänsten säger nej. Solveig Molyneux anser att socialbidragsnormen är för låg. En dyr medicin eller en tandläkarräkning kan förstöra ekonomin för en familj. Hon menar att det finns en fara i att ideella orgnanisationer får för stort ansvar för de svaga i samhället och att det bara döljer de stora problem som finns i samhället.