Förnekande av förintelsen kan bli förbjudet

Flera tryckfrihetsexperter är nu oroliga för att en ny EU-lag ska innebära åsiktsförbud mot vissa typer av uttalanden och åsikter. Den nya lagen handlar om att införa en slags europeisk hets mot folkgrupps-lagstiftning.
Ska det bli förbjudet och straffbart att ha fel åsikter? Ska det till exempel bli straffbart att förneka förintelsen – eller förringa nazismens brott? Den frågan är aktuell i samband med att EU:s justitieminstrar diskuterar en ny ramlag, alltså en slags minsta gemensamma nämnare som alla EU-länder sen är tvungna att acceptera. Vissa yttranden kan bli olagliga I förslaget står att vissa yttranden ska bestraffas, till exempel förnekande eller flagrant förringande av brott som folkmord o krigsförbrytelser – åtminstone när yttrandena är hotfulla eller kränkande. Från regeringens sida säger man att detta inte är märkvärdigare än dagens lagstiftning om hets mot folkgrupp. Tryckfrihetsexpert känner oro Journalisten Anders R Olsson, som specialiserat sig på tryckfrihetsfrågor, är däremot orolig för konsekvenserna och hävdar att detta är en unik lagstiftning: – Problemet är att man går in och lagstiftar om vad människor får säga om det förflutna, om vad som hänt historiskt. Varför är det ett problem att man gör det kriminellt att till exempel förneka förintelsen? – Det är ju utmärkande för alla totalitära samhällsskick att det är staten som bestämmer vad människor ska ha för uppfattning om vad som har hänt, överhuvudtaget. Och det fungerar i princip aldrig. Liknande principiell kritik förs fram av professorn i straffrätt Hans Gunnar Axberger. Niclas Wågnert som är rättssakkunnig på justitiedepartementet tillbakavisar kritiken: – Mot bakgrund av hur rambeslutet ser ut så görs den bedömningen att det inte med anledning av rambeslutet inte behövs göra några ändringar i svensk rätt. Frågan är inte färdigbehandlad ännu, men ett beslut i denna fråga kommer troligen när EU:s justitieministrar träffas den 20 december.
Edvard Unsgaard