Kärva förbindelser mellan Ryssland och Irak

Förhållandet mellan Ryssland och Irak har försämrats de senaste dagarna. Och det efter att Irak har sagt upp ett kontrakt, värt närmare 40 miljarder kronor, till ett ryskt oljebolag.
Sannolikheten ökar därmed att Ryssland kan komma att ställa upp på ett krig mot Irak, rapporterar vår Moskvakorrespondent. Kontraktet är från 1997 och tanken var att oljeutvinningen skulle sätta igång så snart embargot mot Irak har avskaffats. Men för några dagar sedan kom beskedet från Irak att kontraktet sagts upp.