Inget svenskt stopp för flamskyddsmedel

Det ser inte ut att bli något förslag om att förbjuda bromerade flamskyddsmedel i Sverige. Regeringen har i flera sammanhang aviserat att man vill förbjuda dessa giftiga medel och har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att undersöka om Sverige kan gå före EU. Utredningen anser att det är bättre att EU går fram med frågan gemensamt. (Ekot)
I slutet av nästa vecka lämnar Kemikalieinspektionen sitt förslag till regeringen. Flamskyddsmedel används som brandskydd i de flesta datorer och andra elektroniska produkter, i textilier, i bilar och byggmaterial. Misstänks orsaka cancer Men flera av de här ämnena misstänks vara cancerframkallande, hormonstörande och är giftiga framför allt för vattenlevande djur. Studier visar bland annat på skadad fortplantning hos kanin och råtta. En svensk undersökning visade att personer som arbetat med att demontera datorer hade 65 gånger högre halter i blodet av flamskyddsmedel än en kontrollgrupp. Det pågår en genomgång av de här ämnena inom EU, men regeringen har tyckt att det arbetet går alldeles för långsamt. Några av ämnena är på väg att förbjudas eller starkt begränsas inom unionen, men det återstår många besläktade ämnen, som inte är ordentligt undersökta. Nationellt förbud missar syftet Kemikalieinspektionen säger att det skulle gå att införa ett nationellt förbud, men att det skulle bli svårt att kontrollera. 30 procent av användningen i Sverige finns i kemiska produkter, 70 procent i varor. De flesta av dessa varor importeras. När varorna väl har kommit inom EU:s gräns kan inte Sverige stoppa dem från införsel till landet. Det finns inga deklarationer över vilka flamskyddsmedel varorna innehåller. Kemikalieinspektionen anser att allt skulle bli så krångligt med ett nationellt förbud, som bara omfattar 1 procent av användningen i världen. Bäst vore ett globalt förbud, näst bäst ett gemensamt EU-förbud. Därför bör Sverige gå i takt med EU:s sega genomgångar av de här ämnena, anser Kemikalieinspektionen i sin utredning.
Ingrid Gustavsson