Irakiska oppositionella har enats om ett manifest

Den irakiska oppositionskonferensen har kommit överens om de grundläggande principerna för hur Irak ska styras sedan Saddam Hussein störtats. 350 delegater från USA-stödda oppositionsgrupper har i två dagar haft en konferens i London och där tillkännagavs på söndagskvällen att man antagit ett manifest.
En demokratisk regering som styr ett federalt Irak, det vill säga indelat i delstater, är grunden i den slutdeklaration som London-konferensen kommer att anta. I deklarationen sägs också att den irakiska oppositionen motsätter sig all utländsk styrning av Irak. Vidare sägs att islam förblir statsreligion, men att ett fritt utövande av andra religioner ska tillåtas. Shiamuslimerna i södra Irak, som utgör drygt hälften av landets befolkning, har fått in en skrivning i deklarationen där det erkänns att de har varit utsatta för systematisk diskriminering, rapporterar vår London-korrespondent. Kurderna i norr har fått inskrivet att de tiotusentals kurder som den irakiska regimen har fördrivit, ska få rätt att återvända till sina hem och rätt till kompensation. Den irakiska oppositionskonferensen i London skulle ha avslutats under söndagskvällen men fortsatte under natten.