Lärarnas sjukförsäkring sägs upp

Om två veckor blir nära etthundrafemtiotusen lärare och förskollärare av med den sjukförsäkring de tecknat genom sina fackförbund. Försäkringsbolaget Skandia säger helt enkelt upp avtalet.
Enligt Bengt-Åke fagerman som är vice VD på Skandia så är orsaken att sjukskrivningarna ökat mer än bolaget räknat med. Som Ekot rapporterat tidigare så höjer merparten av försäkringsbolagen dessutom avgifterna för sjukförsäkringar.