Inget förbud för flamskyddsmedel

Det ser inte ut att bli något förslag om att förbjuda bromerade flamskyddsmedel i Sverige.
Kemikalieinspektionen anser att ett ensidigt svenskt förbud inte skulle kunna kontrolleras, utan att det är bättre att invänta ett gemensamt EU-beslut, även om regeringen ansett att EUs arbete hittills har gått för långsamt. Flamskyddsmedel används som brandskydd i de flesta datorer och andra elektroniska produkter, i textilier, i bilar och byggmaterial. Flera av ämnena misstänks vara cancerframkallande, hormonstörande och är giftiga framför allt för vattenlevande djur.