Sjuka utan fast jobb får ingen hjälp

Den som saknar fast anställning och som är långtidssjukskriven på grund av psykiska besvär, som ångest eller depression, får oftast ingen hjälp med att återgå till arbete.
De hamnar mellan myndigheternas ansvar - försäkringskassan betalar inte för rehabilitering av dem som inte har en anställning och arbetsförmedlingen har inte ansvar för sjukskrivna. Samtidigt är det dubbelt så vanligt att psykiska problem är orsaken till att arbetslösa sjukskrivs jämfört med dem som har anställning. För närvarande saknar en femtedel av alla långtidssjukskrivna en fast anställning - och det är fyra gångar så många som för tio år sedan.