Sjuka arbetslösa får ingen rehabilitering

Den som saknar fast arbetsgivare och är långtidssjukskriven på grund av ångest eller depression får ingen rehabilitering. Det är dubbelt så vanligt att psykiska problem är orsaken till arbetslösas sjukskrivning jämfört med anställdas, men de här människorna fastnar mellan myndigheterna, och kan få vänta i åratal utan att något händer.
En av dem är Eva, som blev sjukskriven efter en skada på hörseln för fyra år sedan: – Här sitter alltså två myndigheter och villkorar varandra. Det är ju en Kafkavärld, va. En myndighet borde ju ta tillvara en människas energi, och inte ta människans energi, säger Eva. Bollades fram och tillbaka i 1,5 år Eva var högmotiverad för sin rehabilitering tillbaka till yrkeslivet som frilansfotograf. I ett och ett halvt år bollades hennes ärende mellan och inom myndigheterna, och efteråt var Eva sämre än hon någonsin varit tidigare. Evas läkare, psykiatrikern Barbro Sinner, har sett det här hända många gånger. – Det är oerhört tragiskt att det går till så här, men det är inte på något sätt unikt. Eva-fallen är många, säger Barbro Sinner. – De här människorna är ofta kreativa, känsliga, de är konstnärer, journalister, men det är också datakonsulter, hårfrisörskor, personer som ofta inte har någon anställning utan står på egna ben, på ett eller annat sätt, och de flesta som inte får hjälp fastnar ju hos oss, för det finns ingen idag som tar emot ångest- och depressionssjukdomar för en rehabilitering, och ingen vill ta ansvar. Fyrdubbling Det är dubbelt så vanligt att psykiska problem är orsaken till arbetslösas sjukskrivning jämfört med anställdas. I gruppen arbetslösa finns alla som inte har en fast arbetsgivare, till exempel vikarier, projektanställda och uppdragstagare, anställningsformer som blivit vanligare under de senaste tio åren. Samtidigt har andelen arbetslösa sjukskrivna fyrdubblats, och nu utgör en femtedel av alla långtidssjukskrivningar. Försäkringskassan betalar sedan årsskiftet inte längre någon rehabilitering för arbetslösa, och arbetsförmedlingen har inte ansvar för sjuka utan bara för arbetsföra. ”Olika politiska uppfattningar” Sedan 90-talets början har regeringarna gång på gång initierat försöksprojekt som ska undersöka hur myndighetssamverkan för rehabilitering ska gå till, utan att något ändrats. För två år sedan föreslog statliga rehabiliteringsutredningen att en enda myndighet skulle ansvara för all rehabilitering, men förslaget lades i malpåse. Utredaren Gerhard Larsson menar att det krävs lagändringar för att något ska hända, men att politisk prestige står i vägen. – Det har ju blivit olika uppfattningar mellan våra politiska partier i detta, och det har ju inte underlättat en reform. Det går ju alltså ut över människorna och det går ut över samhällsekonomin, säger han.
Katti Björklund