Stora besparingar väntar i Arvidsjaur

Trots att Barn- och ungdomsnämnden i Arvidsjaur fått ett tillskott på en halv miljon kronor måste nämnden ändå spara in lika mycket. Enligt Rolf Ternert, som är ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Arvidsjaur, finns det flera förslag på var man skulle kunna spara in den halva miljonen.
En centralisering av tillagningen av mat till förskolorna i centralorten, skulle ge en besparing på 250 000 kronor per år. När det gäller förslaget om en flytt av högstadiet från Moskosel till Arvidsjaur är det inte troligt att det genomförs. Detta då socialdemokraterna har egen majoritet i Arvidsjaur och tidigare har de sagt att dom inte går med på en flytt under kommande mandatperiod. En nedläggning av nattisverksamheten finns återigen på förslag. Det skulle ge en besparing på närmare en halv miljon kronor. - Att bara lägga ner nattis om det blir möjligt räcker inte. Flera av förslagen måste genomföras för att få budgeten i balans, säger Rolf Ternert.