Lärares sjukförsäkring sägs upp

Om två veckor blir nära 150 000 lärare och förskollärare av med den sjukförsäkring de tecknat genom sina fackförbund. Försäkringsbolaget Skandia går ett steg längre än de bolag som ”enbart” höjer sina priser och säger helt enkelt upp avtalet.
Det är 140 000 medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund som nappade på erbjudandet om den extra sjukförsäkring som facket lanserade för några år sedan. Trodde de fick extra trygghet Varje månad har lärare och förkollärare betalat i tron om att detta var en extra trygghet i händelse av sjukdom. Men från och med den första januari skakar Skandia av sig dem som tecknat försäkringen. – Det är ju helt enkelt så att den här sjukförsäkringen som lärarorganisationen tecknat har varit för bra, säger Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet. Och ”för bra” betyder alltså ”för dålig” för försäkringsbolaget, folk har blivit sjuka och behövt sin föräkring och det hela blev en belastning för Skandia. De vanligaste åkommorna ersätts inte Nu kan den som vill kan teckna en ny så kallad fortsättningsförsäkring, men den är mycket dyrare och den utesluter de åkommor som är bland de vanligaste när personer i den här gruppen behöver hjälp – förslitningsskador och depressionstillstånd. – Sjukförsäkringssituationen har ju förändrats på ett ganska dramatiskt sätt generellt i samhället det senaste året, säger Bengt-Åke Fagerman, vice vd på Skandia. Det förutsåg nog ingen, inte inte vi heller, att sjuktalen skulle öka så dramatiskt som de gjort. Vad säger ni då till dem som tecknat en sådan här försäkring i tro och hopp om att det ska vara en extra trygghet? – Ja, primärt får de vända sig till Lärarförbundet och ta den diskussionen, för det är vår avtalspartner i det här fallet.
Johan Wangström