Rättscentrum i Eskilstuna

Det kan komma att byggas ett rättscentrum i Eskilstuna där, åklagaremyndigheten och polisen finns i samma fastighet. Än så länge pågår bara diskussioner, men det är något som flera myndigheter säger sig ha intresse av.
Polisledningen anser att det behövs ett nytt polishus för att lokalerna idag inte är ändamålsenliga. Dessutom vill polisen ha ett häkte i Eskilstuna eftersom det finns ett stort behov. Mats Kirestam, biträdande länspolismästare säger att man skulle kunna passa på att samordna myndigheternas verksamheter i ett rättscentrum i samband med att man bygger ett nytt polishus, om det skulle bli aktuellt. Om myndigheterna skulle samverka kan det kanske spara pengar och utredningarna skulle kanske också bli effektivare. Samverkan och ett nytt häkte i samband med det skulle också öka säkerheten vid exempelvis häkntingsförhandlingar för det är också säkerheten som driver fram frågan, menar chefsåklagare Ulf Ståhlhane.