Gymnasium för döva nästa höst i Uppsala

Till hösten nästa år får döva skolelever gå i ett eget gymnasium för första gången i Uppsala.
Det är kommunen som planerat gymnasieutbildningen för döva och det blir en samhällsvetenskaplig linje med datorprofil placerad på Bolandsskolan. - Det är viktigt att alla döva kan känna att dom kan umgås med hörande och inte bara umgås i dövvärlden, säger Manal Sammar som är döv och idag med hjälp av tolk går i en vanlig klass på Bolandsskolan. Det är det som är tanken med ett gymnasium för döva inför hösten 2003 - att döva elever inte ska behöva flytta till Örebro, som hittills haft det enda riktiga dövgymnasiet. Det blir inte en speciellt stor skola, bara fem elever per årskull räknar Uppsala kommun med. Men meningen är att den ska byggas ut allt eftersom. Inriktningen blir samhällsvetenskaplig med datorkunskap som profilämne. Undervisningen kommer att vara på teckenspråk. - Det som är viktigt är att man kan erbjudas en miljö som är teckenspråkig, att man även med ett allvarligt hörselhandikapp kan få utbildningen på hemmaplan och inte behöva flytta iväg till ett internatboende som 16- åring, säger Tore Larsson, beställningschef vid nämnden för frivillig utbildning.