Våldsamma män får dela vårdnaden om barn

Den nya jämställdhetslagen som kom -98 ställer till problem i samband med vårdnadstvister. Efter den nya lagen är det närmast praxis med delat ansvar. Och nu menar kritikerna att våldsamma föräldrar alltför lätt får delad vårdnad, trots att de kan förstöra ett barns framtid. Gerd Metze, som sitter i styrelsen för Kvinnojourerna i Västsverige, säger till Radio Väst att domstolarna borde ha som regel att inte ge delad vårdnad till män som misshandlat sina kvinnor.