Byggherrar slarvar med brandsäkerheten

Det är vanligt att kraven för brandsäkerhet inte uppfylls vid nybyggen. Men många brister upptäcks aldrig.
Sedan ett antal år tillbaka säger lagen nämligen att byggherren själv tillsammans med en kvalitetsansvarig ska se till att kraven uppfylls. Kommunerna ska arbeta mer förebyggande, och dra ner på antalet inspektioner. Bengt Karlsson, miljö- och byggchef i Ljungby kommun säger att de inte gör mer än tre, fyra inspektioner om året, och att de då ofta upptäcker brister i brandskyddet. Bengt Karlsson säger att brandsäkerhetsfrågor är komplicerade och att byggherrarna saknar kunskaper, men också att de ibland slarvar med att uppfylla kraven.