Framgångsrikt projekt mot snatterier

Genom ett samverkansprojekt mellan polis, bevakningsföretag och butiker har man i Malmö lyckats få ner antalet anmälda snatterier med en tredjedel.
Projektet har hållit på sedan 2001, och innebär bland annat att polisen prioriterar snatterierna högre än tidigare, och att butikernas personal utbildas för att kunna handskas med snattare.