Landstinget utreder kortare arbetstid

Landstinget i Uppsala län utreder nu ett förslag om att anställda som fyllt 58 år ska erbjudas sänkt arbetstid med bibehållen lön. Förslaget kommer från centerpartiet som tycker att en försöksverksamhet ska inledas där arbetstiden sänks med ungefär en dag per vecka för personal över 58 år.
- Framförallt äldre sjukvårdspersonal arbetar väldigt sällan fram till sextiofem år, utan är sjukskrivna eller reducerar frivilligt sin arbetstid för att de inte orkar arbeta. Och det är ett problem eftersom Landstinget behöver deras arbetskraft och deras erfarenhet, säger Britt Pagard, landstingsråd för centerpartiet. Centerpartiet påpekar att landstingsanställda kvinnor över 60 år har en genomsnittlig långtidsfrånvaro på mer än 1,5 månad per år. Med den brist på vårdpersonal som finns i dag så är det viktigt för landstinget att kunna behålla dom som fyllt 58: - Det är ett ovärdigt sätt att avsluta sitt arbetsliv att man måste sjukskriva sig eller förtidspensionera sig, säger Britt Pagard. Arbetstidsförkortningen skulle bestå av ungefär åtta timmar i veckan, enligt förslaget. Efter årsskiftet ska landstinget fatta beslut i frågan. Enköpings lasarett har förklarat sig villligt att pröva modellen på försök om kostnaderna för försöket täcks av landstinget. Sture Jalkemyr är ordförande i lasarettsstyrelsen i Enköping och positiv till förslaget: - Det är möjligt att det sänker sjukskrivningarna så mycket att det täcker kostnaderna, säger han. Landstingsrådet Sören Bergqvist, vänsterpartiet, lovar att förslaget kommer att noga övervägas: - Det är intressant men frågan är om det är generella sänkningar man ska satsa på eller om det är anpassade uppgifter åt var och en som man bör bli duktigare på.