Hot och våld på häktet allt vanligare

Hot och våld mot personalen på landets häkten blir allt vanligare. Det visar en undersökning som Kriminalvårdsstyrelsen har gjort.
På häktet i Växjö är det framförallt antalet hot som har ökat, och enligt kriminalvårdsinspektör Leif Karlsson är förklaringen att det är en ny kategori av människor som sitter häktade. Dels är det personer med svåra psykiska problem och dels är det personer som inte talar svenska, vilket leder till frustration och hotfulla situationer enligt Leif Karlsson. De anställda behöver mer utbildning så att de på ett bättre sätt kan lära sig att upptäcka de hotfulla situationerna på ett tidigare stadium, säger Leif Karlsson.