För lite pengar till vägarna i Dalsland

De 17 miljarder som regeringen lovade i våras till tjälsäkring av vägar kommer inte att nå Dalsland, trots löften från politiker och andra makthavare om bättre vägar i Dalsland. Planen för de närmaste tolv åren innehåller bara småpengar till Dalsland. Satsningarna på Dalsland är helt undermåliga, säger Olle Anderson, trafiksamordnare för Kommunalförbundet Dalsland.