Svenska kyrkan

16 församlingar i nytt jättepastorat

1:15 min
  • Från den 1 januari 2022 kommer 16 församlingar i länet att ingå i ett storpastorat som ska bildas i sydöstra Jämtland.
  • Förhoppningen är att hopslagningen leder till att verksamheten ska att kunna fortgå som tidigare, men att administrationen blir billigare.
  • "Vi lever i en bygd där vi minskar i befolkning, och då minskar också det ekonomiska underlaget", säger kyrkoherden Lennart Raswill från Stugun.