Tomte lockar storpublik

Midlanda flygplats, mellan Sundsvall och Härnösand, har fått kalla in extrapersonal i december för att klara bevakningen av flygningarna till Rovaniemi i norra Finland. Dit åker barn och föräldrar för att hälsa på tomten.
- Det är från Storbritannien och Irland de allra flesta kommer. Trafiken har blivit så intensiv på senare år att flygplanen till Rovaniemi fått en tillfällig egen flygkorridor att hålla sig till, berättar Kjell Andersson, arbetsledare vid områdeskontrollen på Midlanda. Under den gångna helgen kulminerade det med 28 stora flygplan på lördagen och 32 på söndagen. Flygplatsen i Rovaniemi blir en storflygplats från slutet av november fram till början av januari, 25 charterplan vid startplattan är ingen ovanlig syn så här års. Det handlar om stora maskiner som tar 250-300 passagerare. På mindre än två timmar kommer 6 000 personer till Rovaniemi, skriver Sundsvalls Tidning.