Olika kurs för euron i butiker

En rapport som Handelns Utredningsinstitut, HUI, gjort på uppdrag av Svensk Handel visar att varannan affär eller restaurang i Sverige i dag tar emot euron, men vilken kurs du får varierar stort från ställe till ställe.
Det råder en viss osäkerhet om hur mycket en euro är värd. Bara genom att besöka ett fåtal butiker i centrala Stockholm går det att finna eurokurser som varierar från ungefär sex kronor till tio. I de flesta butiker ligger kursen på mellan åtta och nio kronor. Olika butiker uppdaterar också sina kurser olika ofta, allt från varje dag till bara några gånger per år. Carl Eckerdahl arbetar på HUI och har varit med och gjort rapporten. Det gäller att vara uppmärksam om du ska ut och handla för euro här i Sverige, men att det är så stor skillnad på kurserna ser inte Carl Eckerdahl som något problem.